Privacyverklaring

In deze privacyverklaring vindt u onze gegevens, leest u wat persoonlijke gegevens zijn, wat wordt bedoeld met de verwerking van persoonsgegevens, voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn, wat wij doen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig worden verwerkt en hoe uw persoonlijke gegevens voor een lange tijd worden bewaard. Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer u onze website bezoekt (prasinocbd.com), een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit.

Prasino CBD Solutions

Lagedijk 12C

1544BG Zaandam

Telefoonnummer: +31 (06) 17 17 18 92

info@prasinocbd.com

Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die informatie over u geven waardoor u direct of indirect identificeerbaar wordt.

Met het verwerken van persoonlijke gegevens bedoelen we: verzamelen, opnemen, organiseren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, aanbieden door middel van doorsturen, verspreiden of elke andere vorm van beschikbaar stellen, bijeenbrengen, verbinden en beschermen, wissen of vernietigen van uw persoonlijke gegevens.

We verwerken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden: zodat we contact met u kunnen opnemen. We verwerken alleen persoonlijke gegevens die voor deze doeleinden noodzakelijk zijn.

Wij verwerken uw persoonsgegevens ook om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten te behandelen en fraude te voorkomen. We zullen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen. Wij stellen geen profielen van u op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben. Om voor uw persoonlijke gegevens te zorgen, gaan wij een verwerkingsovereenkomst aan met bedrijven als die bedrijven uw gegevens verwerken in onze opdracht.

Om de doeleinden te bereiken, verwerken wij de volgende persoonlijke gegevens: – Voor- en achternaam – Geslacht – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – Geboortedatum – Geboorteplaats – Bankrekeningnummer

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur een e-mail naar info@prasinocbd.com met het verzoek om uw gegevens te bekijken. U ontvangt uiterlijk binnen vier weken een reactie op het verzoek. Zijn uw persoonlijke gegevens onjuist, onvolledig, niet relevant voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op enige andere manier in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming of andere wetgeving? Dan heeft u recht op correctie van uw persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, het recht op minder gegevensverwerking, het recht om de verleende toestemming en het recht op gegevensportabiliteit in te trekken. Correctie betekent verbetering, toevoeging, verwijdering of bescherming van uw persoonlijke gegevens. Stuur uw verzoek naar info@prasinocbd.com. Of neem contact met ons op via ons telefoonnummer: +31 (06) 17 17 18 92 -. U ontvangt uiterlijk binnen vier weken een reactie op het verzoek. We willen u ook wijzen op de mogelijkheid om een ​​klacht in te dienen bij de Nederlandse autoriteit voor gegevensbescherming.

Persoonlijke gegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als u dat uw persoonlijke gegevens niet op straat terechtkomen of op onwettige wijze worden verwerkt. Daarom passen we alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonlijke gegevens veilig te verwerken. Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner, firewall en wachtwoorden voor elektronische systemen.

Uw persoonlijke gegevens worden na 5 jaar verwijderd. We slaan uw persoonlijke gegevens niet langer op dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van de doeleinden. Als wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de opslag, worden de persoonlijke gegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.